Mbinatyror

Mbreti i Tumës

0
Kapitulli 155 Dhjetor 26, 2022
Kapitulli 154 Dhjetor 26, 2022

I zgjedhur

5
Kapitulli 224 Dhjetor 21, 2022
Kapitulli 223 Dhjetor 10, 2022

Njeri me sharrë elektrike me zinxhir

3.3
402 Dhjetor 23, 2022
401.5 Dhjetor 23, 2022